©Z Lab

20160620

Kubernetes Meetup Tokyo #2に「Managing Kubernetes manifests with Spruce」、「Awesome kubectl explain」で登壇しました

Kubernetes Meetup Tokyo #2に「Managing Kubernetes manifests with Spruce 」、「Awesome kubectl explain 」で登壇しました。