©Z Lab

20200528

Prometheus Meetup Tokyo #4に「Unit Testing for Prometheus Rules」、「kube-prometheus を気軽に Kustomize」で登壇しました

Prometheus Meetup Tokyo #4に「Unit Testing for Prometheus Rules 」、「kube-prometheus を気軽に Kustomize 」で登壇しました。