©Z Lab

20200613

KubeFest Tokyo 2020に「ヤフー/ゼットラボのステートフルアプリケーションへの挑戦」、「kubectl のプラグイン機構を活用してオペレーションを効率化しよう」で登壇しました